I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITOGRAFICZNE W LUBLINIE

W związku z 220 rocznicą wynalezienia przez Alojza Senefeldera techniki chemigraficznej - litografii, Zakład Grafiki Projektowej i Litografii Instytutu Stuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował

I Międzynarodowe Sympozjum Litograficzne, które odbyło się  w dniach 25-27 października 2018 roku.

 

 Honorowy patronat nad Sympozjum objął Jego Magnificencja Rektor UMCS

prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

 

 Tematem wiodącym było hasło „Litografia - możliwości i wyzwania”.

 

 Sympozjum  obejmowało: wystawę główną z pracami uczestników i zaproszonych gości; konferencję składającą się z referatów prezentowanych przez gości z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy; warsztatów prezentujących różne możliwości litografii jako techniki druku.

Częścią Sympozjum była  również wystawa towarzysząca składająca się z prac studentów Akademii Sztuk Pięknych  z Zagrzebia. W trakcie dyskusji merytorycznej próbowaliśmy  przyjrzeć się kondycji litografii jako techniki grafiki warsztatowej, zobaczyć stan obecny w zakresie możliwości druku jak i wyzwań, które warunkują popularność tej metody wypowiedzi artystycznej wśród wielu twórców.

 Mieliśmy również nadzieję na pewną integrację środowiska artystów zajmujących się drukiem płaskim

( w tym również innych niż litografia metod).

 Efektem końcowym październikowego spotkania było  wydawnictwo monograficzne, prezentujące zarówno prace graficzne zaproszonych gości, jak i referaty uczestników Sympozjum.

 Planujemy również w przyszłości organizacje tego typu wydarzenia.

 

Organizator Sympozjum

prof. szt. plast. Piotr Lech

 

 

doc. Josip Baće

Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Chorwacja

Urodzony w 1966 roku w Dubrowniku. Po ukończeniu liceum, rozpoczął studia na Wydziale Nauk o Morzu na uniwersytecie w Dubrowniku. W roku 1991 przerwał studia by jako wolontariusz wstąpić w szeregi Gwardii Narodowej podczas wojny o niepodległość Chorwacji, walcząc jako dowódca do końca 1992 roku. W tym samym roku, rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. W roku 1996 obronił dyplom na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. A. Kuduz. Po ukończeniu studiów, otrzymał zaproszenie do Kunstakademie DÜsseldorf, gdzie ukończył studia doktoranckie pod kierunkiem prof. M. Jetelovej. Od 1998 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu na Wydziale Grafiki oraz na Wydziale Architektury. Od 1990 roku prezentuje swoje prace podczas wystaw indywidualnych. Brał również udział w ponad 50 wystawach zbiorowych lub był autorem ich koncepcji artystycznych, w kraju i za granicą.

 

dr Tomasz Barczyk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Urodzony w 1975 roku w Chełmie Lubelskim. W 2001 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Kierunku Grafika Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2002 roku zatrudniony w Zakładzie Grafiki UMK. W swoim dorobku artystycznym ma 14 wystaw indywidualnych grafiki m.in. w Chełmie (Galeria 72), Warszawie (Galeria Farbiarnia), Toruniu (Wozownia), Białymstoku (Galeria Spodki). Udział w ponad 130. wystawach (w tym ponad 60. międzynarodowych) w kraju i za granicą.

 

mgr Kamila Bednarska

Uniwersytet Rzeszowski

Urodzona w 1983 roku w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2009 roku w pracowni wklęsłodruku prof. M. Olszyńskiego i dr P. Bińczyckiego oraz w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowicza. Laureatka Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2008/2009. Pracuje w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczka projektów artystycznych (m.in. wystaw międzyuczelnianych, przeglądów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych). Zorganizowała kilka wystaw indywidualnych i uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą (m. in.: Anglia, Austria, Belgia, Grecja, Rumunia, Egipt, USA). Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

dr Magdalena Boffito

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Urodzona w Warszawie. W latach 1998-2003 studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem za cykl prac litograficznych zatytułowany „Mój bestiariusz” w pracowni litografii pod kierunkiem prof. W. Winieckiego. W roku 2003 stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W latach 2006/2007 otrzymała stypendium zagraniczne Ministerstwa Kultury oraz Rządu Włoskiego realizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Turynie, a następnie stypendium Instytutu Kultury Włoskiej w Krakowie realizowane we Florencji. Autorka m.in. publikacji monograficznej „Władysław Winiecki – Wielki Wodewil”. Od 2009 roku związana z macierzystą uczelnią. Prowadzi zajęcia w Pracowni Litografii dla studentów I–II roku.

 

prof. zwycz. Józef Budka

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Urodzony w 1953 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Studia w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego w 1978 roku. Od 1978 roku pedagog w katedrze grafiki warsztatowej ASP w Katowicach. Grafik-Litograf, rysownik, malarz. Od 1978 roku zorganizował 28 indywidualnych wystaw grafiki i rysunku między innymi w: Toronto, Leirii, Bonn, Kolonii, Bruhl, Coimbra, Avilla, Pradze, Warszawie, Zamościu, Krakowie, Katowicach, Gliwicach. Brał udział w ponad osiemdziesięciu wystawach i konkursach grafiki i rysunku międzynarodowych w kraju i na świecie między innymi w: Międzynarodowych Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie, Katowicach, Frechen, Mulhouse, Vaasa, Kochi, Ljublianie, wystawach grafiki w Paryżu, Pradze Amsterdamie, Marburgu, Stambule, Turku, Clermont-Ferrand, Le Locle, Offenbach, Johannesburgu. Otrzymał nagrody i wyróżnienia między innymi: pierwszą nagrodę 1978 roku za grafikę w konkursie Sztuka Zwierciadłem Życia i drugą nagrodę w 1979 roku w konkursie Najlepsza grafika najlepszy warsztat w Katowicach, drugą nagrodę w konkursie Postawy Twórcze w 1981, w Katowicach. W 1984 roku druga nagroda w Ogólnopolskiej wystawie Grafiki Marynistycznej w Gdańsku, w 1985 roku nagrodę regulaminową na III Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (nominacja do Grand Prix). Odznaczony złotym krzyżem zasługi za twórczość artystyczną oraz Orderem Św. Stanisława III klasy.

Urodzony w 1981 roku w Gdyni. W latach 2002-2007 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2007 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. T. Miszkin, z aneksami z litografii w pracowni prof. Z. Gorlaka oraz rysunku w pracowni prof. R. Gajewskiego. Od 2007 roku asystent w pracowni litografii prof. Z. Gorlaka w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i projektowaniem graficznym. Przede wszystkim tradycyjną litografią na kamieniu. Organizator wystaw i warsztatów promujących grafikę warsztatową. Aktywnie bierze udział w konferencjach i sympozjach poświęconym sztuce i jej zagadnieniom. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i pokazów sztuki. W wolnych chwilach prowadzi obserwacje morskiej piany, zbiera runo leśne, kolekcjonuje pasty BHP oraz zajmuje się pieczeniem ciast.

dr Łukasz Butowski

Akademia Szuk Pięknych w Gdańsku

prof. zwycz. Stefan Ficner

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Urodzony w 1952 roku. W 1981 roku ukończył PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), podwójnym dyplomem w pracowniach: Litografii i Plakatu. W latach 1983-1990 prowadził niekomercyjną Galerię Wielka 19 w Poznaniu, gdzie zorganizował ponad 200 wystaw. Jest profesorem w macierzystej uczelni, prowadzi Pracownię Litografii. Przez całe twórcze życie zajmuje się grafiką artystyczną. Seria grafik „Hołobutów” powstała na podstawie zdjęć z rodzinnych zbiorów, pochodzących z lat 1928 - 1939 z okolic Stryja (dzisiejsza Ukraina). Tytuł serii - od nazwy miejscowości.

Urodzony w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) w 1987 roku. Absolwent Wydziału Sztuk Graficznych na Akademii Sztuk Pięknych z Sarajewie, gdzie uzyskał stopień doktora. W swoim dorobku artystycznym ma 5 wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat pierwszej nagrody w kategorii sztuki graficzne w konkursie dla studentów kierunków artystycznych w Mostarze (BiH) w 2010 roku oraz zdobywca nagrody przy-znanej przez „Collegium artisticum” w Sarajewie w 2017 roku. Członek Związku Artystów Bośni i Hercegowiny oraz Związku Artystów Lublany. W latach 2011-2015 pracował jako nauczyciel rysunku w Liceum Plastycznym w Sarajewie. Obecnie mieszka i pracuje w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych  (ICGA) w Lublanie.

dr Amir Ganić

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Lublanie, Słowenia

prof. zwycz. Piotr Gojowy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urodzony w 1959 roku w Bydgoszczy. Studiował grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1985 roku. Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Grafiki na tejże uczelni, gdzie zorganizował i prowadzi pracownię litografii. W swojej twórczości zajmuje się również wklęsłodrukiem i monotypią. Od wielu lat uprawia małą formę graficzną. Jego prace były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych konkursach. Dotychczas miał 28 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 320 zbiorowych, w większości o zasięgu międzynarodowym.

 

prof.zwycz. Zbigniew Gorlak

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Urodzony w 1955 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku u prof. W. Jackiewicza. Ponad 25 lat profesor w pracowni litografii, obecnie prowadzi Pracownie Rysunku i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, grafiką. Kurator i pomysłodawca dużych przedsięwzięć wystawienniczych. Współpracował z Galerią 108 Steffena Hansena z Roskilde i z Fundacją im. M.M. Pieńkowski Knoxville w Tenneesse w USA i w Polsce. Prace w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, kolekcji LEGO Center w Billund w Danii, w Muzeum Tarnowskich w Tarnobrzegu. Obecnie, zajmuje się tematem o przemijaniu i tworzy cykl litografii i obrazów pt. Hora Melancholica i Pittura Melancholica. Zdobywca wielu nagród i uczestnik wystaw m.in. Art & Business (nagroda) -,,Polish Graphic Art’’ in Japan-Sakaide Civic Art Museum Takamatsu in Kagawa, ,,Polen kommt’’ 12 malarzy z Polski w Berlinier, Koloni, Bonn, Aachen w Niemczech, ,,Army LE & GO’’ Galeria ASP w Gdańsku, Galeria NEON we Wrocławiu, Galeria ,,Pieńków’’ i Galeria PIONOWA w Gdańsku. Organizator i uczestnik wielu Sympozjów poświęconych Litografii i druku płaskiego oraz problematyce sztuki współczesnej, między innymi: Muzeum MOB w Bydgoszczy, Uniwersytet UR w Rzeszowie i Rondo Sztuki w Katowicach, ,,Redefinicja Matrycy’’ we Wrocławiu).

dr Marcin Hajewski

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Urodzony w 1971 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom otrzymał w 2000 roku w Pracowni Druku Płaskiego prof. J. Budki. Od 2001 pracuje w macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią. Od 2013 roku kierownik projektu badawczego, realizowanego w ramach badań statutowych, poświęconego algrafii i drukowi offsetowemu. Członek Komitetu Organizacyjnego 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Uczestnik licznych wystaw i przeglądów grafiki w Polsce i za granicą.

 

prof. Robert Jančovič

Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie, Słowacja

Urodzony w 1958 w Šali (Słowacja). W latach 1977-1983 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) na Wydziale Grafiki Wydawniczej pod kierunkiem prof. Albina Brunovského. W 1995 roku był zaangażowany w tworzenie Stowarzyszenia Słowackich Artystów Grafików G point. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, kolażem, malarstwem, ilustracją, tłoczeniem, a czasem także plastikiem. Jego prace są re-prezentowane w kolekcjach krajowych i zagranicznych galerii (np. Węgry, Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Szwajcaria, Japonia, USA, Kanada, Egipt). Laureat 11 nagród miedzynarodowych, w tym: 2. nagroda, Orense, Hiszpania, II Bienal internacional de gravado (1992); Grand Prix, Györ, Węgry, 2. Nemzetközi Grafikai Biennále (1993); Grand Prix, Varna, Bułgaria, 7th International print biennale (1993); 1. nagroda, Cadaqués Hiszpania, 14é Mini print Internacional (1994); Grand Prix, Chamaliérs Francja, 3é Triennale mondiale d´Estampes petit format (1994); Nagroda sponsorowana, Saporo Japonsko, 3rd Sapporo International Print Biennale (1996). Obecnie jest kierownikiem Katedry Grafiki i Innych Mediów na VSVU w Bratysławie.

Urodzony w 1947 roku w Winterswijk w Holandii. W latach 1966-1973 ukończył Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie. W 1972 roku został zaproszony na Rijks-Academy do udział w konkursie Prix de Rome, 1972 gdzie zdobył Srebrny Medal. Od 1973 do 1979 mieszkał i pracował zawodowo w Paryżu w Cité internationale des Arts filii École des Beaux Arts, Paryż. W latach 1978-2010 był nauczycielem grafiki dla nauczycieli w Minerva Academie w Groningen, organizował tam również warsztaty z litografii dla studentów akademii klasycznej. Artysta specjalizuje się w wykonywaniu odbitek składających się z dużej liczby warstw kolorystycznych. Podczas tego bardzo pracochłonnego procesu pracy szuka napięcia między figuracją a abstrakcją. Jego grafiki przedstawiają fragmentaryczną figurację ze złożonym, osobistym językiem wizualnym. Wim Jonkman prowadzi swoją własną drukarnię litograficzną Obelisk w Uithuizermeeden.

 

Wim Jonkman

Akademia Sztuk Pięnych w Groningen, Holandia

prof. zwycz. Piotr Lech

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodzony w 1954 roku w Skarżysku Kamiennej. W latach 1974-1978 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej w 1978 roku. W latach 1984 i 1988 staż artystyczny w Katedrze Litografii ASP w Warszawie u prof. M. Rojewskiego i R. Artymowskiego. Od 1979 zatrudniony w IWA (dziś Wydział Artystyczny). Od 1994 Kierownik Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii w Instytucie Sztuk Pięknych. W latach 2003-2009 był Dyrektorem ISP WA UMCS. Obecnie profesor zwyczajny. Zajmuje się głównie grafiką artystyczną (litografia, druk cyfrowy) i rysunkiem. Miał 21 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz brał udział w ponad 200 wystawach w Brazylii, Chile, Chinach, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Japonii, Korei Płd. Litwie, Rumunii, Szwecji, Tunezji, USA i Węgrzech. Laureat kilku nagród (w tym międzynarodowych) i wyróżnień.

mgr Tomasz Malec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodzony w w 1969 roku w Lublinie. Dyplom z grafiki warsztatowej i rysunku na UMCS w Lublinie. Obecnie pracownik naukowo-techniczny macierzystej uczelni. Od 17 lat nadzoruje druk z kamienia w Pracowni Litografii Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Miłośnik drukarstwa. Od 2015 roku razem z Jolantą Gmur prowadzi Fundację Polska Republika Litografii popularyzującą technikę litografii.

dr Tomasz Matczak

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Urodzony w 1977 roku w Łodzi. Studia w latach 1997-2002 w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w 2003 roku w Pracowni Technik Litograficznych prof. J. Grabowskiego i w Pracowni Fotografii i Technik Video prof. I. Pierzgalskiego. Od 2004 roku asystent prof. nadzw. W. Warzywody w Pracowni Technik Litograficznych. W latach 2011-2012 zrealizował program badawczy nad wykorzystaniem płyt akrylowo-poliestrowych w druku płaskim. W 2014 roku obronił pracę doktorską na macierzystej uczelni. Autor sześciu wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 70 wystaw grafiki w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Formy wypowiedzi artystycznej: litografia, grafika cyfrowa, malarstwo, a także fotografia i projektowanie graficzne. Prace w zbiorach m. in. Archivio del Centro Internazionale per l’Incisione Artistica KAUS di Urbino, Urbi-no (Włochy), Yokosuka Peace Exhibition of Art w Yokosuka, Kanagawa (Japonia), Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi (Japonia), SMTG w Krakowie, Konfraterni Kulturalnej w Oleśnicy, ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Europejskiego Centrum Kultury Logos w Łodzi oraz w zbiorach prywatnych, m. in w Polsce, we Włoszech w USA i w Kanadzie.

prof. zwycz. Błażej Ostoja Lniski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Urodzony w 1974 w Czersku; profesor sztuk plastycznych. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1994–1999). Dyplom zrealizował na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, uzupełniony o aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. W 2008 roku został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Jest wielokrotnym laureatem warszawskiego konkursu Najlepsza Grafika Miesiąca. W latach 2011 i 2014 był laureatem nagrody PTWK za Najpiękniejszą Książkę Roku oraz Nagrody Honorowej Towarzystwa Bibliofilów Polskich (2011). Prowadzi Pracownię Litografii (dla studentów I–V roku) na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki oraz od 2016 roku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej.

Urodzony w 1963 w Krakowie. Grafik, malarz, projektant grafiki użytkowej i pedagog. Edukację rozpoczął na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (1982-1984), a kontynuował na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1985-1991), uzyskując dyplom w Pracowni Litografii, prowadzonej przez prof. Romana Żygulskiego. Odbył stypendia litograficzne w Paryżu i Lipsku. Pedagog na macierzystej uczelni (od 1990), obecnie na stanowisku kierownika Pracowni Litografii. Uczestniczył w licznych wystawach i konkursach graficznych w Polsce i za granicą. Twórczość prezentuje na wystawach indywidualnych, np. 13 – litografia (Raven Gallery, Kraków, 2011), uczestniczył w wystawie grupy artystycznej Lito Team, Panasiewicz, Świętek, Chwilczyński, zorganizowanej w Międzynarowym Centrum Sztuk Graficznych – MTG (Kraków, 2015) i w najnowszej grupy Lito Team – Magaforma w Metaforma (Kraków 2016). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (od 1991). Autor litografii barwnych – Beef (2006), Kalamitsi (2009/2010), Kolekcjoner (2011), Agip (2011), Mroczny przedmiot pożądania (2012), Ojciec Delty (2015), Posłuszeństwo (2015), Stornello (2015). Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.

dr hab. Piotr Panasiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Urodzony w 1957 roku. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu; dyplom z wyróżnieniem 1981. Od 1982 pracuje w Zakładzie Grafiki (Pracownia Serigrafii) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie UAP) w Poznaniu. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Grafiki w ASP w Poznaniu. W latach 1983-2018 miał 71 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 394 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda Rektora ASP w Warszawie (2012). Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999-2017, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice„ – Toruń 2003-2018; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006-2018; Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008-2016 i juror MTG w Krakowie, 2009.

prof. zwycz. Mirosław Pawłowski

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Krzysztof Rukasz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodzony w 1968 roku w Lublinie. Absolwent Państwowego Liceum sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. D. Kołwzan-Nowickiej w 1995 roku Zajmuje się warsztatową grafiką artystyczną, w szczególności litografią, której od ponad 25 lat jest miłośnikiem i propagatorem. W kręgu jego zainteresowań artystycznych znajdują się również projektowanie graficzne, aerografia, pinstripingi szeroko pojęty custom painting. W swojej twórczości litograficznej łączy klasyczny druk z kamienia ze współczesnymi technikami kreacji obrazu.

prof. PHD Miran Šabić

Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Chorwacja

Urodzony w 1986 roku w Brežice w Słowenii. W 2010 roku obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Frane Paro. W 2017 roku, uzyskał stopień doktora pod kierunkiem promotorów: prof. Ante Rašića i prof. dr hab. Leonida Kovača. Uczestniczył w programach stypendialnych, takich jak VCCA Residency in Virginia w USA, w programie St. Mary’s College of Maryland w USA, programie organizowanym przez Frans Masereel Centrum w Belgii oraz I-A-M Residency w Berlinie. Dawał wystąpienia i prowadził wykłady w Korei Południowej (Seul), w USA (Maryland, Leonardtown, Nowy Jork), na Łotwie (Ryga), w Belgii (Kasterlee, Arendonk) i w Chorwacji. Od roku 2009 wystawia swoje prace w Chorwacji i poza granicami kraju. W swoim dorobku artystycznym ma 15 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 150 wystawach grupowych. Jego twórczość była wielokrotnie nagradzana, z czego najważniejsze nagrody to: Nagroda Rządu Korei Południowej – Congresman Award, podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodej Sztuki w Seulu, Korea Południowa (2017); Nagroda Muzeum Sztuki Współczesnej z Zagrzebiu podczas 33. Salonu Młodych, HDLU, Zagrzeb (2016); nagroda IMAF podczas Biennale Rysunku OSTEN w Macedonii (2012); Duży dyplom za grafikę „XIV Interbifep” Międzynarodowej Galerii Portretu w Tuzli, Bośnia i Hercegowina (2011); nagroda HDLU podczas 6. Triennale Grafiki Chorwackiej w Zagrzebiu. Od roku 2012 pracuje na stanowisku asystenta, a od roku 2018 roku na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu.

dr hab. Marek Sibinskẏ

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie

Urodzony w w 1974 roku we Frydku-Mistku. Absolwent Średniej Szkoły Artystyczno–Przemysłowej, specjalności: malarstwo, w Brnie. W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. W swojej twórczości zajmuje się grafiką, malarstwem oraz stosowaniem eksperymentalnych podejść w grafice. Marek Sibinský intensywnie zastanawia się nad problemem komunikacji międzyludzkiej za pomocą nowych mediów i stara się w związku z tematyką swej twórczości artykułować co jest sensem informacji, które w codziennym zamieszaniu atakują człowieka ze wszystkich stron, z różnych obszarów i z różnym poziomem jakości.

 

Urodzony w 1980 roku. Absolwent ASP w Poznaniu. Plakacista, grafik, ilustrator, kierownik Katedry Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Laureat nagród na Triennale 4th Block na Ukrainie (I miejsce), srebrnego medalu w konkursie na plakat „Communication” organizowanego przez CDAK w Korei, wyróżniony na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Laureat nagrody I miejsca w konkursie na plakat „Discrimination” AUG Design w Pradze, brązowy medalista Konkursu Satyrykon 2017, uczestnik m. in. Biennale Plakatu w Wilanowie, Triennale Plakatu w Hong Kongu, Festiwalu Plakatu w Shenzhen i wielu innych w kraju i zagranicą.

 

dr Max Skorwider

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Piotr  Sonnewend

Urodzony w w 1953 w Poznaniu. Studia na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 1981 roku mieszka na stałe w Niemczech. Praktyka Scenograficzna przy Teatrze Studio w Warszawie. W 1981 roku wyjazd na stałe do Niemiec (Berlin, Schöppingen, od 1997 roku w Legden). Liczne wystawy między innymi w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Sofii, Liege, San Vito. Od 1981 roku częściej w Zachodnich Niemczech, Holandii i Włoszech. Pracuje w zakresie rysunku i litografii na dużym formacie, zajmuje się scenografią i performances. Stały profesor wizytujący w pracowniach rysunku i litografii w Akademiach Sztuk Pięknych: w Poznaniu, Gdańsku, Paderbornie, Augsburgu, Stuttgarcie, Essen, Enschede, Wiedniu i Bernie. Ostatnio w Bochum. Prace w zbiorach prywatnych oraz publicznych: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Brukseli, Muzeum Paula Rubensa w Siegen oraz w Galeriach Miejskich. Główne artystyczne działanie to: rysunek, litografia, autooffset, scenografia i performance.

dr Krzysztof Świętek

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Urodzony w 1969 roku. W latach 1990-1995 studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w Pracowni Litografii, promotor prof. R. Żygulski. Od 1997 asystent, od 2005 wykładowca, od 2011 adiunkt w Pracowni Litografii ASP w Krakowie. W 2010 uzyskał stopień doktora. Zajmuje się głównie litografią i grafiką projektową tworzoną dla przemysłu odzieżowego i tekstylnego. W swojej twórczości o charakterze figuratywnym podejmuje między innymi tematy inspirowane sztuką tatuażu, psami tzw. bojowymi, oraz sportami walki. Uprawia również malarstwo i rzeźbę i rysunek. Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych i 5 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Otrzymał ponad 11 nagród i wyróżnień w konkursach graficznych.

 

dr Magda Uchman

Uniwersytet Rzeszowski

Urodzona w 1981 roku. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizowała 28 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą, w tym: Laureatka nagród i wyróżnień, m. in. wyróżnienie za obiekty graficzne „The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagroda VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii, II Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w Międzynarodowym Konkursie Litograficznym „Litho-Kielce 2015” (2016); nagroda fundowana ASP w Gdańsku, 5. Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016.

prof. zwycz. Witold Warzywoda

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Litograficznych prof. J. Grabowskiego (pierwsza specjalizacja), w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka (aneks) oraz w Pracowni Rysunku prof. L. Rózgi. W Pracowni Litografii zatrudniony od maja 1981 jako starszy technik litograf, od 1985 roku na stanowisku asystenta. Adiunkt od 1992 roku, habilitacja w 2000 roku. Od 2004 roku kierownik Pracowni Technik Litograficznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2008 roku kierownik studiów niestacjonarnych na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W latach 2013-2015 roku prowadził kurs technik litograficznych w ramach Międzynarodowych Kursów Letnich – Grafika i Tkanina Artystyczna na Wydziale we współpracy z KAUS Urbino. Uczestnik sympozjów i konferencji graficznych promujących sztukę litografii. Od 1996 roku prowadzi Galerię Amcor oraz jest komisarzem Konkursu na Małą Formę Graficzną dla Studentów ASP. Zajmuje się głównie litografią barwną. Jest autorem projektów licznych wydawnictw artystycznych. Autor ponad 41 wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych.

 

 • © 2019. Sympozjum-litograficzne webdesign wg Materiałów Sympozjum : Piotr Lech   ∆     Rozwiń

  Trwa wysyłanie...

  Błąd wysyłania...

  Formularz wysłany

  Dziekanat WA UMCS

  Kierownik dziekanatu:

  mgr Anna Wójcik

  pok. 106, tel. 81 537-69-50,

  e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

  Sprawy naukowe i artystyczne: Emilia Olszak

  pok. 106, tel. 81 537-69-57,

  e-mail: emilia.olszak@poczta.umcs.lublin.pl

   

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM LITOGRAFICZNE W LUBLINIE